INFORMERS.PL



Informers – Outsourcing IT, Audyt Bezpieczeństwa, Projektowanie Sieci Cisco, Analiza Potrzeb i Strategia IT

Witamy

Analiza Potrzeb i Budowa Strategii IT

Inwestycje w obszarze IT mają charakter strategiczny i wiążą się zarówno z poniesieniem istotnych nakładów finansowych jak również mają istotny wpływ na zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Świadczone przez Informers.pl usługi obejmują ...

Outsourcing IT

Outsourcing IT oznacza przejęcie odpowiedzialności za wybrane zasoby, funkcje lub procesy biznesowe naszym specjalistom. Kompleksowa opieka nad całością zagadnień związanych z wybranymi technologiami informatycznymi w organizacji pozwala przedsiębiorstwom na optymalizację procesów ...

Audyty Bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego to przegląd i ocena polityki zabezpieczeń systemu informatycznego funkcjonującego w przedsiębiorstwie, oraz wskazanie rozwiązań. Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa systemów komputerowych zawsze było zadaniem trudnym, lecz dziś jest to ...

Projektowanie Sieci WAN

Sieć komputerowa to szkielet systemów teleinformatycznych w przedsiębiorstwie i musi oferować wysoką jakość usług. Projektowanie sieci to kluczowy etap wdrażania sieci. Bezpieczeństwo, niezawodność i funkcjonalność muszą zostać zagwarantowane właśnie w fazie ...