INFORMERS.PLInformers – Outsourcing IT, Audyt Bezpieczeństwa, Projektowanie Sieci Cisco, Analiza Potrzeb i Strategia IT

Analiza Potrzeb i Budowa Strategii IT

Inwestycje w obszarze IT mają charakter strategiczny i wiążą się zarówno z poniesieniem istotnych nakładów finansowych jak również mają istotny wpływ na zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie.

Świadczone przez Informers.pl usługi obejmują m.in. przygotowanie Strategii IT zgodnej z wymaganiami Biznesu, weryfikacja już istniejącej Strategii IT, definiowanie Projektów na podstawie planu i ich wdrażanie.

Strategiczny plan dla IT ma swoje uzasadnienie jeśli, po pierwsze – zredukuje koszty a po drugie jeśli plan identyfikuje sposoby wsparcia celów i zamierzeń Biznesu. Jasne jest, że strategiczny plan IT nie dotyczy tego jak powinna wyglądać organizacja pracy IT ani jaka technologia powinna zostać wdrożona. Plan powinien jednoznacznie wskazywać użyteczność biznesową Działu informatycznego, wówczas jego tworzenie będzie opłacalne zarówno dla Biznesu jak i dla IT.

Outsourcing IT

Outsourcing IT oznacza przejęcie odpowiedzialności za wybrane zasoby, funkcje lub procesy biznesowe naszym specjalistom.

Kompleksowa opieka nad całością zagadnień związanych z wybranymi technologiami informatycznymi w organizacji pozwala przedsiębiorstwom na optymalizację procesów biznesowcyh oraz na koncentrację na swojej podstawowej działalności a tym samym obniżenie kosztów funkcjonowania.

Outsourcing realizowany przez Informers.pl obejmuje opiekę serwisową w zakresie infrastruktury sprzętowej Klienta, przejęcie zasobów ludzkich oraz kompleksowe zarządzanie kadrą, środkami trwałymi IT, systemami informatycznymi, infrastrukturą komunikacyjną lub całymi procesami biznesowymi.

Oszczędności często przekraczają 50% bieżących wydatków na utrzymanie działu IT, co w dzisiejszych realiach rynkowych daje kwoty, które trudno zignorować.

Pełny, częściowy czy na życzenie?

Pełny Outsourcing IT – ten najkorzystniejszy z punktu widzenia Klienta wariant współpracy, zakłada całkowite zastąpienie istniejącego działu IT i przejęcie w pełnym zakresie obsługi informatycznej w Państwa organizacji.

 

Stajemy się wówczas dla Państwa zewnętrznym działem IT – nowoczesną, tańszą i skuteczniejszą alternatywą w odniesieniu do etatowych informatyków. Nasz zespół składa się z doświadczonych i odpowiednio wyszkolonych pracowników z różnych dziedzin informatyki.

Jesteśmy w każdej chwili gotowi do pomocy i wspierania Państwa przy codziennych problemach jakie mogą się pojawić podczas pracy, a swoim profesjonalizmem gwarantujemy szybkie usuwanie awarii w sytuacjach krytycznych z punktu widzenia Państwa działalności biznesowej.

Outsourcing częściowy – nasza oferta na outsourcing IT jest na tyle elastyczna, że może być dostosowana do aktualnych potrzeb konkretnej organizacji. Takie podejście zaowocowało przygotowaniem ramowej oferty częściowego outsourcingu.

 

Taka forma współpracy jest oparta na założeniu, że przekazujecie nam Państwo wybrane obszary ze swojej infrastruktury IT. Może to być, np.: administracja serwerami, siecią LAN czy klasyczny Helpdesk powiązany z bezpośrednim wsparciem użytkowników.

Taki układ pozwala utrzymać dział IT, co jest często z różnych przyczyn konieczne i jednocześnie zwiększa poziom niezawodności w obszarze IT oraz wymiernie skraca czas usuwania problemów.

Jeżeli mają Państwo wrażenie, że Państwa dział IT jest przeciążony a zgłoszenia związane z bezpośrednią pomocą Użytkownikom są traktowane jako drugorzędne lub cyklicznie pojawiają się problemy natury administracyjnej a są państwo zobligowani do posiadania własnego działu IT to taka forma współpracy jest skierowana właśnie do Państwa.

Outsourcing na życzenie – propozycja ta jest skierowana do małych firm i umożliwia pogodzenie dwóch pozornych skrajności: oczekiwania najwyższej jakości usług IT oraz często ograniczonych planów budżetowych.

Outsourcing na życzenie to nowoczesna usługa świadczona na najwyższym poziomie i dostosowana do aktualnych potrzeb oraz wymagań Klienta. Zawsze, niezależnie od wyboru formy współpracy,  dbamy o jakość świadczonych usług, co zostało potwierdzone licznymi, pozytywnymi rekomendacjami ze strony naszych Partnerów postrzeganych na świecie jako synonimy jakości i niezawodności.

 

 

Jeżeli któraś z wyżej wymienionych form współpracy zainteresowała Państwa, mają Państwo jakieś wątpliwości lub chcielibyście zadać jakiekolwiek pytania to zapraszamy!

Nasi specjaliści udzielą wszelkich możliwych wyjaśnień.

Audyty Bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego to przegląd i ocena polityki zabezpieczeń systemu informatycznego funkcjonującego w przedsiębiorstwie, oraz wskazanie rozwiązań.
Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa systemów komputerowych zawsze było zadaniem trudnym, lecz dziś jest to już znaczący problem, bo konsekwencje złego ich zabezpieczenia mogą być wręcz niewymierne.


Zapoznając się z rodzajami zagrożeń płynącymi z sieci globalnej nie należy zapominać, że odrębny problem stanowią zagrożenia pochodzące z wewnątrz firmy. Te „lokalne” zagrożenia generują pracownicy firmy. Dlatego też tak ważnym elementem polityki bezpieczeństwa w każdej firmie powinny być jasno sprecyzowane zasady korzystania z sieci i szkolenia z zakresu ochrony informacji.

 

Audyt bezpieczeństwa polega na:

 

 • Praktycznym sprawdzeniu poziomu bezpieczeństwa w organizacji,
 • Identyfikacji słabych punktów w użytkowanych systemach i urządzeniach,
 • Weryfikacji ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 • Analizie potrzeb w zakresie zabezpieczenia systemu,
 • Dostarczeniu informacji odnośnie przestrzegania norm i procedur bezpieczeństwa,
 • Zbadaniu zgodności konfiguracji systemów z założeniami polityki bezpieczeństwa firmy (jeśli taką politykę dana firma posiada),
 • Określeniu, jakie obszary systemu i jakie dane wymagają ochrony,
 • Zapewnieniu wszelkich niezbędnych usług konsultingowo-doradczych w zakresie wdrożenia skutecznych systemów bezpieczeństwa.
 • Podstawowe korzyści z przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa:
 • Uzyskanie opinii niezależnego audytora na temat poziomu realizowanej polityki bezpieczeństwa,
 • Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej za umyślne lub nieumyślne ujawnienie danych osobowych podlegających ochronie,
 • Doradztwo w zakresie usprawnień polityki bezpieczeństwa,
 • Przygotowanie organizacji do spełnienia wymogów zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC-17799,
 • Wiarygodność dla kontrahentów.
 • Audyt będzie wykonany zgodnie z wybranymi wytycznymi normy PN-ISO/IEC-17799.

 

 

 

Audyt bezpieczeństwa ciągłości procesów biznesowych ze względu na infrastrukturę teleinformatyczną.
Zakres audytu obejmuje weryfikację podatności infrastruktury teleinformatycznej na awarie sprzętowe i oprogramowania skutkujące paraliżem systemu, oraz poprawnością i skutecznością procedur awaryjnego odtwarzania danych, jak również eliminacji awarii.
W większości firm najbardziej uciążliwą sytuacją jest długotrwała niemożność korzystania z sprzętu i oprogramowania co skutkuje znacznymi stratami finansowymi. Celem audytu jest takie przygotowanie służb informatycznych i infrastruktury aby zagrożenia takie maksymalnie zminimalizować.
Oferta skierowana do Państwa firmy jest całościowa i kompletna. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem audytorskim i technicznym zapewniamy maksymalny profesjonalizm oferowanych usług zmierzających do skutecznego zabezpieczenia Państwa infrastruktury teleinformatycznej przed skutkami potencjalnych:  ataków hakerów,  paraliżu systemu informatycznego spowodowanego awarią,  sankcji za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych niejawnych oraz ochronie danych osobowych, sankcji za posiadanie lub użytkowanie oprogramowania bez wymaganych licencji.

 

Projektowanie Sieci WAN

Sieć komputerowa to szkielet systemów teleinformatycznych w przedsiębiorstwie i musi oferować wysoką jakość usług. Projektowanie sieci to kluczowy etap wdrażania sieci. Bezpieczeństwo, niezawodność i funkcjonalność muszą zostać zagwarantowane właśnie w fazie tworzenia projektu.

Wykonujemy:

 • analizy wymagań klientów i potrzeb przesiębiorstw przy uwzględnieniu założeń ekonomiczno-technicznych,
 • specjalistyczne pomiary środowiskowe,
 • profesjonalny projekt sieci z uwzglednieniem założeń sieci telefonicznej i elektrycznej,
 • dokumentację projektową.

Budując sieci WAN, LAN i WLAN wykorzystujemy urządzenia aktywne firm CISCO, 3Com, Allied Telesyn - uznanych za światowych liderów w swoich dziedzinach. Stawiamy jedynie na sprzęt renomowanych producentów ponieważ tylko on zapewnia odpowiednią jakość i wydajność całej sieci.

Szczególnie wielką uwagę przykładamy do kwestii bezpieczeństwa i wysokiej dostępności naszych rozwiązań.

Mniej wymagającym klientom proponujemy urządzenia firm D-Link, Linksys oraz Zyxel.

Informers.pl jest partnerem SMB Select firmy CISCO  Systems