INFORMERS.PLInformers – Outsourcing IT, Audyt Bezpieczeństwa, Projektowanie Sieci Cisco, Analiza Potrzeb i Strategia IT

Analiza Potrzeb i Budowa Strategii IT

Inwestycje w obszarze IT mają charakter strategiczny i wiążą się zarówno z poniesieniem istotnych nakładów finansowych jak również mają istotny wpływ na zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie.

Świadczone przez Informers.pl usługi obejmują m.in. przygotowanie Strategii IT zgodnej z wymaganiami Biznesu, weryfikacja już istniejącej Strategii IT, definiowanie Projektów na podstawie planu i ich wdrażanie.

Strategiczny plan dla IT ma swoje uzasadnienie jeśli, po pierwsze – zredukuje koszty a po drugie jeśli plan identyfikuje sposoby wsparcia celów i zamierzeń Biznesu. Jasne jest, że strategiczny plan IT nie dotyczy tego jak powinna wyglądać organizacja pracy IT ani jaka technologia powinna zostać wdrożona. Plan powinien jednoznacznie wskazywać użyteczność biznesową Działu informatycznego, wówczas jego tworzenie będzie opłacalne zarówno dla Biznesu jak i dla IT.